Aktualności

Prace hydrotechniczne rozpoczęte

Prace hydrotechniczne rozpoczęte

03|06|2020

Hyundai Engineering rozpoczął pierwsze roboty hydrotechniczne na obszarze Terminalu Przeładunkowo-Magazynowym. Prace polegające na pogrążeniu stalowej ścianki szczelnej przeprowadzono używając metody wibracyjnej.

 

Stalowa ścianka szczelna jest najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym przy budowie nabrzeży oraz obudów brzegów. Grodzice stalowe są łączone ze sobą „zamkami”, które pozwalają na dołączanie kolejnych elementów i tworzeniu stalowej konstrukcji. Po zakotwiczeniu w gruncie przy użyciu mikropali umożliwi ona Generalnemu Wykonawcy Projektu rozpoczęcie robót czerpalnych oraz wznoszenie nabrzeża dalbowego, przy którym finalnie będą obsługiwane statki.

 

W zakresie rozpoczętych robót hydrotechnicznych Hyundai znacząco wyprzedził przyjęty harmonogram realizacji prac.