Aktualności

Wspieramy powiat w walce z koronawirusem

Wspieramy powiat w walce z koronawirusem

02|07|2020

Andrzej Niewiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A., Wojciech Blew Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A. oraz Andrzej Bednarek Starosta Powiatu Polickiego podpisali umowę darowizny przeznaczonej na realizację zadań podejmowanych przez powiat w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wysokość darowizny przyznanej przez spółkę realizującą projekt Polimery Police wyniesie 100 tys. zł, a środki zostaną uruchomione po podpisaniu umowy.

 

- Współpraca z lokalną społecznością to jeden z priorytetów Grupy Azoty. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu traktujemy niezmiernie poważnie, dlatego z radością przyjąłem fakt, że po raz kolejny Spółka spod znaku Grupy Azoty włącza się w pomoc i wspiera społeczność lokalną. Tym bardziej, że pomoc płynie ze strony również nowych spółek, do których należy Grupa Azoty Polyolefins – mówił dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

 

Kluczowe spółki Grupy Azoty przeznaczyły łącznie ponad 3,2 mln zł na wsparcie jednostek i instytucji walczących z pandemią. Środki skierowano przede wszystkim do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych w regionach działalności poszczególnych firm. Ponadto Grupa Azoty dołączyła również do projektu pierwszego polskiego respiratora VentilAid. To projekt typu open source realizowany przez polskich inżynierów i projektantów udostępniających dokumentację respiratora, który można wykonać w dowolnym miejscu za pomocą drukarki 3D i bardzo podstawowych części. Materiały do drukarek 3D zostały również bezpłatnie przekazane drukarzom w ramach akcji #DrukarzeDlaSzpitali w celu wykonania elementów wyposażenia chroniącego przed koronawirusem.

 

Ponadto sama Grupa Azoty Polyolefins przekazała również niezbędne środki ochrony osobistej do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Natomiast w kwietniu w pomoc włączył się również generalny wykonawca inwestycji Polimery Police, który przekazał blisko 300 tysięcy złotych na zakup respiratorów dla szpitala w Policach.

 

Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż Grupa Azoty realizując tak absorbujący i skomplikowany projekt, wciąż zachowuje otwartość na współpracę z lokalnymi samorządami i na potrzeby mieszkańców. Bardzo dziękuję, w imieniu Powiatu Polickiego, za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa w obliczu istniejącej pandemii. Udzielone wsparcie z pewnością przyczyni się do wzmocnienia działań koordynowanych w tym zakresie przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Policach. To bardzo ważne, aby łączyć siły i potencjał dla takiego celu jakim jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z koronawirusem, to sprawa nas wszystkich – powiedział Andrzej Bednarek, Starosta Policki.

 

Zarząd Powiatu w Policach od początku pojawienia się zagrożenia realizuje działania zmierzające do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa jak również przeciwdziałające skutkom społecznym i ekonomicznym pandemii. Do kluczowych zadań realizowanych należy m.in. zapewnienie miejsc kwarantanny i obsługa tych miejsc, a także zabezpieczenie granic oraz współpraca w tym zakresie ze służbami i inspekcjami. Wsparcie od Powiatu Polickiego było kierowane również do domów dziecka, domów samotnych matek, hospicjum, schroniska dla bezdomnych, kombatantów i domów pomocy społecznej, a także do polickiej filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.