Przetargi i Ogłoszenia

Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06

Data otwarcia: 31/07/2020

Data zamknięcia: 14/08/2020


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06”

Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 467 339 000 PLN,  wpłaconym w całości(„Spółka”)

zaprasza do złożenia oferty w przetargu na „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06”

Termin na składania ofert upływa 14.08.2020 r. o godz. 10:00 CET.

Poniżej znajdą Państwo link do ww. zaproszenia:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1044332,c84614ba89c4a70d8881492e350888c5.html

Informacja o zaproszeniu do złożenia ofert została również opublikowana na następujących stronach internetowych:

http://grupaazoty.com/ oraz http://polyolefins.com.pl/

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

Grupa Azoty Polyolefins S.A.