Przetargi i Ogłoszenia

Najem długoterminowy 10 sztuk samochodów osobowych wraz z usługą serwisową dla PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 12/02/2019

Data zamknięcia: 25/02/2019


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 12 lutego 2019 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA

„Najem długoterminowy 10 sztuk samochodów osobowych wraz z usługą serwisową dla PDH Polska S.A.”
  na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,546249,0367876e2dfd8b12786aad88c03501a2.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

 

"Najem długoterminowy 10 sztuk samochodów osobowych wraz z usługą serwisową dla PDH Polska S.A.”
Termin na składanie ofert upływa 25 lutego 2019 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade