Przetargi i Ogłoszenia

Naprawa pozagwarancyjna komputera HP EliteBook 830 G5 oraz komputera HP ProBook 450 G5

Data ogłoszenia: 22/04/2020


INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A.

 

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.),  z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611,

o kapitale zakładowym 467 339 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 22 kwietnia 2020 r. upubliczniła Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu pn. „Naprawa pozagwarancyjna komputera HP EliteBook 830 G5 oraz komputera HP ProBook 450 G5” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

- http://grupaazoty.com/,

oraz

- https://pxhs1rfp4i.grupaazoty.com/tenders/index?id=816

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,898858,50d6508d2fd3ced74d198caef2109b5f.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania uproszczonego na wybór Wykonawcy zadania pn.:

„Naprawa pozagwarancyjna komputera HP EliteBook 830 G5 oraz komputera HP ProBook 450 G5”

 

Termin na składanie ofert upływa 30 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowe warunki postępowania uproszczonego określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade