Przetargi i Ogłoszenia

Zakup 14 300 ton gruzu betonowego z terenu inwestycji „Polimery Police”

Data ogłoszenia: 07/04/2020


Zaproszenie do złożenia oferty na zakup 14 300 ton gruzu betonowego z terenu inwestycji „Polimery Police”

 

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.),  z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611,

o kapitale zakładowym 467 339 000  PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

informuje,

że w dniu 7 kwietnia 2020 r. upubliczniła zaproszenie do złożenia oferty zakupu 14 300 ton gruzu betonowego z terenu inwestycji „Polimery Police” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronie internetowej: http://polyolefins.com.pl/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup 14 300 ton gruzu betonowego z terenu inwestycji „Polimery Police”:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1002423,16f7c37209a430c1575e8dc0d40422e0.html

 

Termin na składanie ofert upływa 20 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00