Przetargi i Ogłoszenia

Optymalizacja systemu motywacyjnego dla pracowników PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 02/08/2018

Data zamknięcia: 16/08/2018


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, w tym wpłaconym w kwocie 211 000 000 PLN („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 2 sierpnia 2018 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Optymalizacja systemu motywacyjnego dla pracowników PDH Polska S.A.” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

- http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,469957,d3f3c2f266d66a4b3aad98a83ca81be0.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

 

„Optymalizacja systemu motywacyjnego dla pracowników PDH Polska S.A.”

 

Termin na składanie ofert upływa 16 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login