Przetargi i Ogłoszenia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 08/12/2017

Data zamknięcia: 21/12/2017


Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 180.000.000 PLN („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 8 grudnia 2017 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla PDH Polska S.A” w Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,399852,04f8581d7c66524ded7a495ea0cdcb1b.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla PDH Polska S.A”

Termin na składanie ofert upływa 21 grudnia 2017 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade.