Przetargi i Ogłoszenia

Przełożenie sieci kanalizacji deszczowej oraz wody ppoż. poza granice inwestycji Polimery Police

Data otwarcia: 10/12/2018

Data zamknięcia: 17/01/2019


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 10 grudnia 2018 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
„Przełożenie sieci kanalizacji deszczowej oraz wody ppoż. poza granice inwestycji Polimery Police”
  na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,506422,988b69ac28593868589d2a4f356dfb75.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

 

„Przełożenie sieci kanalizacji deszczowej oraz wody ppoż. poza granice inwestycji Polimery Police”

Termin na składanie ofert upływa 17 styczeń 2019 r. o godz. 18:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade