Przetargi i Ogłoszenia

Przeprowadzenie 5-letniego okresowego przeglądu podstacji elektroenergetycznej dla PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 07/11/2018

Data zamknięcia: 13/11/2018


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 6 listopada 2018 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU UPROSZCZONYM NA „Przeprowadzenie 5-letniego okresowego przeglądu podstacji elektroenergetycznej dla PDH Polska S.A.” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu uproszczonym:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,502309,ea8e63b38ea857effbe1569d9c4d2238.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

 

„Przeprowadzenie 5-letniego okresowego przeglądu podstacji elektroenergetycznej dla PDH Polska S.A.”

Termin na składanie ofert upływa 13 listopada 2018 r. o godz. 12:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade.