Przetargi i Ogłoszenia

Podstawowym celem przy organizacji postępowań przetargowych jest wyłonienie odpowiedniego partnera.
Poniżej znajdą Państwo ogłoszenia o przetargach Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Data otwarcia Data zamknięcia Tytuł wpisu

10/11/2020

17/11/2020

Przeprowadzenie szkolenia o tematyce metod mobbingowych i przeciwdziałaniu mobbingowi w miejscu pracy dla pracowników spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Przeprowadzenie szkolenia o tematyce metod mobbingowych i przeciwdziałaniu mobbingowi w miejscu pracy dla pracowników spółki Grupa Azoty Polyolefins ...

28/10/2020

04/11/2020

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., przeprowadzone online za pomocą platformy e-learningowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Okresowe szkolenie BHP dla pracowników spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., przeprowadzone online za pomocą platformy e-learningowej” Grupa Azoty ...

21/10/2020

29/10/2020

Postępowanie nr Z52/297128 pn.: “Certyfikacja Zlntegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06” Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w ...

15/10/2020

22/10/2020

Ochrona uczestników VIP biorących udział w spotkaniach biznesowych Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Ochrona uczestników VIP biorących udział w spotkaniach biznesowych Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.” Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w ...

30/09/2020

27/10/2020

Zakup usługi uzupełnienia SAP ECC 6.0 o funkcjonalności wymagane w ramach Projektu Polimery Police

Szanowni Państwo Grupa Azoty Polyolefins S.A., spółka utworzona na podstawie prawa polskiego, z siedzibą pod adresem: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego ...

21/09/2020

20/10/2020

Świadczenie usług consultingowych w zakresie integracji IT/OT na rzecz projektu Polimery Police

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Świadczenie usług consultingowych w zakresie integracji IT/OT na rzecz projektu Polimery Police” Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, ...

13/08/2020

28/08/2020

Świadczenie usług utworzenia, prowadzenia oraz określenia zasad funkcjonowania i zarządzania rachunkami PPK na rzecz Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Tytuł wpisu: „Świadczenie usług utworzenia, prowadzenia oraz określenia zasad funkcjonowania i zarządzania rachunkami PPK na rzecz Grupy Azoty Polyolefins S.A.” INFORMACJA OD GRUPY AZOTY ...

31/07/2020

14/08/2020

Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06” Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w ...

28/07/2020

11/08/2020

Świadczenie usług nauczania języków obcych dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A. Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru ...

30/06/2020

14/07/2020

Wdrożenie systemu CRM w oparciu o platformę Microsoft Dynamics 365

INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A. Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.),z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru ...

29/05/2020

12/06/2020

Zakup 13 900 ton gruzu betonowego z terenu inwestycji „Polimery Police”

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup 13 900 ton gruzu betonowego z terenu inwestycji „Polimery Police” Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. ...

21/05/2020

25/05/2020

Ochrona uczestników VIP biorących udział w konferencji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Ochrona uczestników VIP biorących udział w konferencji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.” Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, ul. ...

19/05/2020

25/05/2020

Organizacja konferencji prasowej dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A. Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru ...

06/05/2020

20/05/2020

Usługa prowadzenia rejestru akcjonariuszy na rzecz Grupy Azoty Polyolefins S.A.

INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A. Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.),z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru ...

27/03/2020

10/04/2020

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 80 sztuk drzew wraz z ich pielęgnacją powykonawczą dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A. Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru ...

28/02/2020

13/03/2020

Świadczenie usług utworzenia, prowadzenia oraz określenia zasad funkcjonowania i zarządzania rachunkami PPK na rzecz Grupy Azoty Polyolefins S.A.

INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A. Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru ...

28/02/2020

13/03/2020

Świadczenie usług konserwatorskich na rzecz Spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A.

INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A. Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru ...

18/02/2020

03/03/2020

Dostawa 3 sztuk sprzętu sieciowego (SWITCH) na potrzeby Grupa Azoty Polyolefins S.A.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Dostawa 3 sztuk sprzętu sieciowego (SWITCH) na potrzeby Grupa Azoty Polyolefins S.A.” Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 ...

18/02/2020

03/03/2020

Dostawa oprogramowania klasy PPM (Project, Program, Portfolio Management) wraz z wdrożeniem

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Dostawa oprogramowania klasy PPM (Project, Program, Portfolio Management) wraz z wdrożeniem” Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, ...

18/02/2020

03/03/2020

Dokumentacja fotograficzna i wideorejestracja postępów prac podczas realizacji inwestycji Polimery Police

INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A. Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru ...

15/11/2019

29/11/2019

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych nr 210, 211, 212, 213, 214 i 215 oraz części korytarza w obiekcie P-112

INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A. Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru ...

22/08/2019

11/09/2019

Modernizacja istniejącego budynku oraz wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

21/08/2019

11/09/2019

Wyposażenie laboratorium dla potrzeb projektu Polimery Police

​ INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

18/07/2019

02/09/2019

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót pogłębiarskich z 10,5 na 12,5 m w ramach inwestycji pn. „Polimery Police”

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

14/06/2019

28/06/2019

Wycinka drzew i krzewów wraz z ich karczowaniem i usunięciem dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

07/06/2019

19/06/2019

Montaż monitoringu na terenach inwestycyjnych projektu Polimery Police

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

29/05/2019

07/06/2019

Zakup oprogramowania komputerowego Oracle Primavera P6 wraz z usługami dodatkowymi dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

10/05/2019

27/05/2019

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

07/05/2019

14/05/2019

Doprowadzenie zasilania do istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego ogrodzenia przy ulicy Piotra i Pawła

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

26/04/2019

13/05/2019

Świadczenie usług nauczania języka angielskiego dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

25/04/2019

10/05/2019

Dokumentacja fotograficzna i wideorejestracja postępów prac budowlanych podczas realizacji inwestycji Polimery Police

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

24/04/2019

13/05/2019

Usługi sprzętowe w obszarze prac ziemnych na terenach inwestycyjnych PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

18/04/2019

06/05/2019

Doprowadzenie zasilania do istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego ogrodzenia przy ulicy Piotra i Pawła

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

17/04/2019

24/04/2019

Organizacja zamkniętego eventu dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

16/04/2019

30/04/2019

Leasing 10 sztuk samochodów osobowych wraz z usługą serwisową na okres 36 miesięcy dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

12/04/2019

29/04/2019

Usunięcie niezgodności w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

04/04/2019

18/04/2019

Umowa ramowa na dostawę sprzętu IT, urządzeń peryferyjnych oraz biurowych w liczbie około 400 sztuk

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

02/04/2019

16/04/2019

Inwentaryzacja wybranych rodzajów obiektów w otoczeniu zakładu PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

29/03/2019

12/04/2019

Wstępna analiza QRA dla wybranych rodzajów potencjalnych poważnych awarii przemysłowych zakładu PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

22/03/2019

01/04/2019

Rozpoznanie saperskie i oczyszczenie terenu z przedmiotów niebezpiecznych oraz nadzór saperski podczas prac budowlanych dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

21/03/2019

29/03/2019

Dostawa serwera do backupu danych dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

21/02/2019

07/03/2019

Przegląd i ocena stanu technicznego oraz konserwacja urządzeń i instalacji stacji transformatorowej 6/0,4kV

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

20/02/2019

01/03/2019

Świadczenie usług konserwatorskich dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

12/02/2019

25/02/2019

Najem długoterminowy 10 sztuk samochodów osobowych wraz z usługą serwisową dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

11/02/2019

13/05/2019

Wykonanie projektu przebudowy oraz realizacja przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjnych na pomieszczenia biurowe PDH Polska S.A. – etap II - aktualizacja

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

06/02/2019

11/02/2019

Wydobycie i usunięcie zanieczyszczeń podziemnych z terenów inwestycyjnych PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

16/01/2019

04/02/2019

Przebudowa zasilania stacji ochrony katodowej SOK-H1 dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

15/01/2019

04/02/2019

Przełożenie kanalizacji teletechnicznej z obszaru placu budowy instalacji Polimery Police wraz z przeniesieniem kabli światłowodowych, radiowych i telefonicznych

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

11/01/2019

31/01/2019

Przygotowanie i rejestracja mapy dla celów projektowych inwestycji Polimery Police

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

08/01/2019

21/01/2019

Przegląd i ocena stanu technicznego oraz konserwacja urządzeń i instalacji stacji transformatorowej 6/0,4kV

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

10/12/2018

17/01/2019

Przełożenie sieci kanalizacji deszczowej oraz wody ppoż. poza granice inwestycji Polimery Police

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

27/11/2018

11/12/2018

Opracowanie dedykowanej Strategii IT/OT na lata 2019-2022 dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

23/11/2018

10/12/2018

Rozbiórka hali magazynowej nr 708 dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

21/11/2018

26/11/2018

Zakup wraz z dostawą 55 sztuk paczek świątecznych ze słodyczami

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

07/11/2018

13/11/2018

Przeprowadzenie 5-letniego okresowego przeglądu podstacji elektroenergetycznej dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

05/11/2018

13/11/2018

Najem 2 sztuk ekspresów do kawy wraz z usługami serwisowymi na rzecz PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

30/10/2018

09/11/2018

Organizacja szkolenia w zakresie skutecznej współpracy i komunikacji dla pracowników PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

26/10/2018

08/11/2018

Przeprowadzenie auditu certyfikującego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015 wraz z przeprowadzeniem dwóch auditów nadzoru

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

26/10/2018

08/11/2018

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów wraz z pielęgnacją powykonawczą

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

25/10/2018

15/11/2018

Opracowanie projektu przeniesienia południowej czerpni powietrza - obiekt 629 - na terenie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

19/10/2018

05/11/2018

Wykonanie projektu przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjnych na pomieszczenia biurowe siedziby PDH Polska S.A., obiekt S-9 – Etap II

http://platforma.logintrade.net/zapytania_email,498705,474dbc124db1a3778a7f47c7e43a143c.htmlINFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, ...

19/10/2018

26/10/2018

Świadczenie usługi inspektora nadzoru branży budowlanej do realizacji prac rozbiórkowych oraz przygotowania placu budowy na terenach inwestycyjnych PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

12/10/2018

29/10/2018

Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego – badań skanowania magnetycznego wraz z raportem oraz oczyszczanie dna akwenu podejściowego terminalu przeładunkowo – magazynowego kompleksu Polimery Police

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

21/09/2018

08/10/2018

Zakup wraz z dostawą 191 sztuk sprzętu IT dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

07/09/2018

08/10/2018

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla projektu Polimery Police / Provision of Project Management Consultancy (PMC) Services for the Polimery Police project

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ZAINTERESOWANIU PRZETARGIEM NAŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POLIMERY POLICE Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka ...

05/09/2018

20/09/2018

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz wycinki drzew i krzewów wraz z ich karczowaniem i usunięciem

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

27/08/2018

10/09/2018

Świadczenie usług rzeczoznawczych i doradczych oraz pełnienie nadzoru nad realizacją zadania skanowania ferromagnetycznego oraz wydobycia materiałów niebezpiecznych na rzecz PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

24/08/2018

10/09/2018

Prace rozbiórkowe oraz przygotowanie placu budowy na terenach inwestycyjnych PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

02/08/2018

16/08/2018

Optymalizacja systemu motywacyjnego dla pracowników PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

18/07/2018

10/08/2018

Świadczenie usług wsparcia technicznego w ramach inwestycji Polimery Police / Provision of technical support services for Polimery Police project

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ZAINTERESOWANIU PRZETARGIEM NAŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA TECHNICZNEGO W RAMACH INWESTYCJI POLIMERY POLICE Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ...

05/07/2018

12/07/2018

Świadczenie usług notarialnych dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

28/06/2018

11/07/2018

Świadczenie usług konserwatorskich na rzecz PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

27/06/2018

11/07/2018

Zakup wraz z dostawą i montażem 1 sztuki dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych z PVC do budynku PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

14/06/2018

27/06/2018

Zakup wraz z dostawą i montażem 33 sztuk mebli kuchennych oraz sprzętu AGD dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

05/03/2018

14/03/2018

Wyposażanie PDH Polska S.A. w sprzęt IT

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

21/02/2018

28/02/2018

Usunięcie hałd korzeni z terenów inwestycyjnych PDH Polska S.A

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

15/02/2018

22/02/2018

Zakup wraz z dostawą mebli biurowych dla PDH Polska S.A

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

07/02/2018

15/02/2018

Świadczenie usług nauczania języka angielskiego dla PDH Polska S.A

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

24/01/2018

31/01/2018

Zakup wraz z dostawą telefonów komórkowych dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

10/01/2018

26/01/2018

Wdrożenie systemu zarządzania projektem inwestycyjnym w PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

08/12/2017

21/12/2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla PDH Polska S.A.

SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział ...

06/12/2017

20/12/2017

Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie Koncepcji Transportu Urządzeń Wielkogabarytowych na Plac Budowy dla PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

01/12/2017

14/12/2017

Wykonanie przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjnych na pomieszczenia biurowe siedziby PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

02/11/2017

08/11/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYPOSAŻENIE W SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA PDH POLSKA S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

02/11/2017

16/11/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ROZPOZNANIA SAPERSKIEGO ORAZ OCZYSZCZENIA Z PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH TERENU BUDOWY PROJEKTU POLIMERY POLICE

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

02/11/2017

16/11/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE USŁUG WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z ICH KARCZOWANIEM I USUNIĘCIEM

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

02/11/2017

16/11/2017

Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie Uzupełniających Badań Gruntu oraz Uzyskanie Zatwierdzenia Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej dla Projektu Polimery Police

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ...

12/10/2017

24/10/2017

Zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy na wykonawstwo Analizy procesu zarządzania projektem inwestycyjnym w PDH Polska S.A.

INFORMACJA PDH POLSKA S.A. SpółkaPDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum ...

04/10/2017

19/10/2017

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zawarciem umowy na wykonawstwo koncepcji infrastruktury logistycznej polipropylenu Kompleksu Petrochemicznego Police i/lub koncepcji transportu urządzeń.

Szanowni Państwo, ZAMAWIĄJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZOSTANIE WYSŁANE DO POTENCJALNYCH OFERENTÓW DO DNIA 31.10.2017 r. Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu ...

28/09/2017

09/10/2017

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania złożeniem oferty zawarcia umowy na wykonawstwo Projektu FEED dla Instalacji Pomocniczych i Połączeń Międzyobiektowych Kompleksu Petrochemicznego Police

ZAMAWIAJĄCY informuje, że w PRZETARGU nie mogą wziąć udziału podmioty, które złożyły oświadczenie o zainteresowaniu w przetargu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Kompleksu Petrochemicznego Police ...

23/08/2017

05/09/2017

Zaproszenie do składania ofert na „Rozszerzenie oraz uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej” dla PDH Polska S.A.

Szanowni Państwo, Spółka PDH Polska S.A. realizująca Projekt "Budowa instalacji Odwodorniania Propanu, Instalacji do Produkcji Polipropylenu, Terminala Przeładunkowo-magazynowego wraz z Obiektami i ...

11/08/2017

09/10/2017

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania złożeniem oferty zawarcia umowy o świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu PDH

29/06/2017

06/09/2017

Zmienione Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania złożeniem oferty zawarcia Umowy o Generalne Wykonawstwo Projektu PDH

Revised Letter of invitation to express interest to bid for a lump sum turnkey PDH Project EPC contract

Data ogłoszenia Tytuł wpisu

22/04/2020

Naprawa pozagwarancyjna komputera HP EliteBook 830 G5 oraz komputera HP ProBook 450 G5

INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A. Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru ...

07/04/2020

Zakup 14 300 ton gruzu betonowego z terenu inwestycji „Polimery Police”

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup 14300 ton gruzu betonowego z terenu inwestycji „Polimery Police” Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z ...

18/05/2017

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA ZŁOŻENIEM OFERTY

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania złożeniem oferty na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjnych na pomieszczenia biurowe oraz remont holu i wejścia głównego do siedziby PDH Polska s.a., obiektu s-9, wraz z instalacją systemów kontroli i bezpieczeństwa dostępu.

13/01/2017

PRZETARG NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ PROJEKTU PDH W POLICACH

W najbliższym czasie PDH Polska S.A. ogłosi przetarg na wybór generalnego wykonawcy instalacji do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu, wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, w tym terminalem morskim do rozładunku i magazynowania propanu oraz rozdzielnią energii elektrycznej.