Przetargi i Ogłoszenia

Usługa prowadzenia rejestru akcjonariuszy na rzecz Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Data otwarcia: 06/05/2020

Data zamknięcia: 20/05/2020


INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A.

 

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611,

o kapitale zakładowym 467 339 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 06 maja 2020 r. upubliczniła Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Usługa prowadzenia rejestru akcjonariuszy na rzecz Grupy Azoty Polyolefins S.A.” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

- http://grupaazoty.com/

 

oraz

http://polyolefins.com.pl/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia ofert:

 

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1011137,6b1e8d5f1c63d069f5d1fef7db232a16.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Usługa prowadzenia rejestru akcjonariuszy na rzecz Grupy Azoty Polyolefins S.A.”

 

Termin na składanie ofert upływa 20 maja 2020 r. o godz. 11:00.

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade.