Przetargi i Ogłoszenia

Usunięcie hałd korzeni z terenów inwestycyjnych PDH Polska S.A

Data otwarcia: 21/02/2018

Data zamknięcia: 28/02/2018


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 180.000.000 PLN („Spółka”)

informuje,

że w dniu 21 lutego 2018 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Usunięcie hałd korzeni z terenów inwestycyjnych PDH Polska S.A” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,421673,9d6f0c232ec06c189d4ea14d1641924b.html

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

„Usunięcie hałd korzeni z terenów inwestycyjnych PDH Polska S.A.”

 

Termin na składanie ofert upływa 28 lutego 2018 r. o godz. 12:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade.