Przetargi i Ogłoszenia

Wdrożenie systemu CRM w oparciu o platformę Microsoft Dynamics 365

Data otwarcia: 30/06/2020

Data zamknięcia: 14/07/2020


INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A.

 

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach,  ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195,  posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611,

o kapitale zakładowym 467 339 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 30 czerwca 2020 r. upubliczniła zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu pn. „Wdrożenie systemu CRM w oparciu o platformę Microsoft Dynamics 365” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/,

oraz

https://pxhs1rfp4i.grupaazoty.com/tenders/index?id=816

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia Wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1031923,3caa4d60812c8d42921c62a3629787d3.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Wdrożenie systemu CRM w oparciu o platformę Microsoft Dynamics 365”

 

Termin na składanie ofert upływa 14 lipca 2020 r. o godz. 11:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade