Przetargi i Ogłoszenia

Świadczenie usług consultingowych w zakresie integracji IT/OT na rzecz projektu Polimery Police

Data otwarcia: 21/09/2020

Data zamknięcia: 20/10/2020


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Świadczenie usług consultingowych w zakresie integracji IT/OT na rzecz projektu Polimery Police”

Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 599 283 310 PLN,  wpłaconym w całości(„Spółka”)

zaprasza do złożenia oferty w przetargu na „Świadczenie usług consultingowych w zakresie integracji IT/OT na rzecz projektu Polimery Police”

Termin na składania ofert upływa 20.10.2020 r. o godz. 10:00 CET.

Poniżej znajdą Państwo link do ww. zaproszenia:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1026993,aead38de12b9d82369de121f53c92bfc.html

Informacja o zaproszeniu do złożenia ofert została również opublikowana na następujących stronach internetowych:

http://grupaazoty.com/ oraz http://polyolefins.com.pl/

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

Grupa Azoty Polyolefins S.A.