Przetargi i Ogłoszenia

Świadczenie usług konserwatorskich na rzecz Spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Data otwarcia: 28/02/2020

Data zamknięcia: 13/03/2020


INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A.

 

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.),  z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611,

o kapitale zakładowym 467 339 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 28 lutego 2020 r. upubliczniła zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu pn. „Świadczenie usług konserwatorskich na rzecz Spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A.” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

- http://grupaazoty.com/,

oraz

- http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia Wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,983115,2b737c9e28937ecb6c6f007b80f9da0d.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Świadczenie usług konserwatorskich na rzecz Spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A.”

 

Termin na składanie ofert upływa 13 marca 2020 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade