Przetargi i Ogłoszenia

Świadczenie usług nauczania języka angielskiego dla PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 26/04/2019

Data zamknięcia: 13/05/2019


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym

w całości („Spółka”)

 

informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Świadczenie usług nauczania języka angielskiego dla PDH Polska S.A.”

na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

- http://grupaazoty.com/, oraz

- http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,653544,80f1cc5e6c8374eae3bb5e132db334e9.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania.

 

 

Termin na składanie ofert upływa 13 maja 2019 r. o godz. 10:00.

 

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade