Przetargi i Ogłoszenia

Świadczenie usług notarialnych dla PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 05/07/2018

Data zamknięcia: 12/07/2018


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, w tym wpłaconym w kwocie 211 000 000 PLN („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 5 lipca 2018 r. upubliczniła INFORMACJĘ O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NA „Świadczenie usług notarialnych dla PDH Polska S.A.” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

- http://grupaazoty.com/, oraz

- http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do ww. upublicznionej Informacji:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,466172,daf380439f8b3943ebaa79a80261dc24.html

 

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Informacji.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Informacji prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login