Przetargi i Ogłoszenia

Wstępna analiza QRA dla wybranych rodzajów potencjalnych poważnych awarii przemysłowych zakładu PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 29/03/2019

Data zamknięcia: 12/04/2019


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 29 marca 2019 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA 

„Wstępna analiza QRA dla wybranych rodzajów potencjalnych poważnych awarii przemysłowych zakładu PDH Polska S.A.”
  na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,592651,6d5f7243bb2530054424a6034d93e4ae.html

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

 

„Wstępna analiza QRA dla wybranych rodzajów potencjalnych poważnych awarii przemysłowych zakładu PDH Polska S.A.”

Termin na składanie ofert upływa 12 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade