Przetargi i Ogłoszenia

Wydobycie i usunięcie zanieczyszczeń podziemnych z terenów inwestycyjnych PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 06/02/2019

Data zamknięcia: 11/02/2019


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 6 lutego 2019 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI W ZAPYTANIU INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM

„Wydobycie i usunięcie zanieczyszczeń podziemnych z terenów inwestycyjnych PDH Polska S.A.”

na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,521582,9366dbe527e914b89906172de1276844.html

 

Termin na składanie informacji upływa 11 lutego 2019 r. o godz. 14:00.

 

Szczegółowe warunki określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade