Przetargi i Ogłoszenia

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych nr 210, 211, 212, 213, 214 i 215 oraz części korytarza w obiekcie P-112

Data otwarcia: 15/11/2019

Data zamknięcia: 29/11/2019


INFORMACJA OD GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A.

 

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.),  z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611,

o kapitale zakładowym 467 339 000  PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 15 listopada 2019 r. upubliczniła zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu pn. „Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych nr 210, 211, 212, 213, 214 i 215 oraz części korytarza w obiekcie P-112” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

- http://grupaazoty.com/,

oraz

- http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia Wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,890632,11d367c7709daeb16570bbff0192ecea.html

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych nr 210, 211, 212, 213, 214 i 215 oraz części korytarza w obiekcie P-112”

 

Termin na składanie ofert upływa 29 listopada 2019 r. o godz. 11:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade