Przetargi i Ogłoszenia

Wyposażenie laboratorium dla potrzeb projektu Polimery Police

Data otwarcia: 21/08/2019

Data zamknięcia: 11/09/2019


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 467 339 000  PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 21 sierpnia 2019 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA Wyposażenie laboratorium dla potrzeb projektu Polimery Police

na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/,

oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

 

  https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,801626,9eafe70ac12a8665e3a5395de0eeb3e6.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

 

 Wyposażenie laboratorium dla potrzeb projektu Polimery Police”

Termin na składanie ofert upływa 11 września 2019 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade