Przetargi i Ogłoszenia

Zakup 13 900 ton gruzu betonowego z terenu inwestycji „Polimery Police”

Data otwarcia: 29/05/2020

Data zamknięcia: 12/06/2020


Zaproszenie do złożenia oferty na zakup 13 900 ton gruzu betonowego z terenu inwestycji „Polimery Police”

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611,

o kapitale zakładowym 467 339 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

informuje,

że w dniu 29 maja 2020 r. upubliczniła zaproszenie do złożenia oferty zakupu 13 900 ton gruzu betonowego z terenu inwestycji „Polimery Police” na Platformie Zakupowej Login Trade pod linkiem:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1019866,4aba5251d0d4b22a4f7da3b42a7f1953.html

oraz na stronie internetowej: http://polyolefins.com.pl/