Przetargi i Ogłoszenia

Zakup usługi uzupełnienia SAP ECC 6.0 o funkcjonalności wymagane w ramach Projektu Polimery Police

Data otwarcia: 30/09/2020

Data zamknięcia: 27/10/2020


Szanowni Państwo

Grupa Azoty Polyolefins S.A., spółka utworzona na podstawie prawa polskiego, z siedzibą pod adresem: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, NIP: 8513187611, REGON: 362562393, z kapitałem zakładowym w wysokości 599 283 310 PLN, wpłaconym w całości,

uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym pn.: „Zakup usługi uzupełnienia SAP ECC 6.0 o funkcjonalności wymagane w ramach Projektu Polimery Police.”.

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1055238,7bbb1258fa95b7004a144461330e57a0.html