Przetargi i Ogłoszenia

Zakup wraz z dostawą i montażem 33 sztuk mebli kuchennych oraz sprzętu AGD dla PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 14/06/2018

Data zamknięcia: 27/06/2018


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, w tym wpłaconym w kwocie 211 000 000 PLN („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 14 czerwca 2018 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Zakup wraz z dostawą i montażem 33 sztuk mebli kuchennych oraz sprzętu AGD dla PDH Polska S.A.” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,453996,a8126fd8a1ac42969276ea2302fefc0e.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

 

„Zakup wraz z dostawą i montażem 33 sztuk mebli kuchennych oraz sprzętu AGD dla PDH Polska S.A.”

 

Termin na składanie ofert upływa 27 czerwca 2018 r. o godz. 12:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login