Przetargi i Ogłoszenia

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót pogłębiarskich z 10,5 na 12,5 m w ramach inwestycji pn. „Polimery Police”

Data otwarcia: 18/07/2019

Data zamknięcia: 02/09/2019


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

 

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 18 lipca 2019 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót pogłębiarskich z 10,5 na 12,5 m
w ramach inwestycji pn. „Polimery Police”
  na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/,

oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

 

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,755429,6a263d7b50aaf9d0e05e5b729524c211.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

 

 „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót pogłębiarskich z 10,5 na 12,5 m
w ramach inwestycji pn. „Polimery Police”

Termin na składanie ofert upływa 02 września 2019 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

 

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade