Przetargi i Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na „Rozszerzenie oraz uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej” dla PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 23/08/2017

Data zamknięcia: 05/09/2017


Szanowni Państwo,

Spółka PDH Polska S.A. realizująca Projekt "Budowa instalacji Odwodorniania Propanu, Instalacji do Produkcji Polipropylenu, Terminala Przeładunkowo-magazynowego wraz z Obiektami i Infrastrukturą Pomocniczą" zaprasza do złożenia pisemnej oferty dotyczącej wykonania zadania pod nazwą: "Rozszerzenie oraz uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla Projektu Kompleks Petrochemiczny Police.

 

Oferty proszę składać za pomocą Platformy Zakupowej link poniżej:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,356587,cf3ae2da6c988d0146f66017b65d1f55.html

 

W skład zadania wchodzą następujące działania:

  1. Sporządzenie wytycznych do badań geotechnicznych zgodnie z załącznikami, specyfikacją oraz wykazem miejsc poboru próbek (i uzgodnieniach z Zamawiającym),
  2. Wykonanie projektu badań i uzgodnienie go z właściwym urzędem,
  3. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac do właściwego urzędu,
  4. Pobór próbek oraz wykonanie badań laboratoryjnych,
  5. Sporządzanie cotygodniowych raportów z wykonanych analiz laboratoryjnych oraz wykonanie finalnych, oddzielnych raportów dla każdego zakresu,
  6. Uzyskanie zatwierdzenia raportów w urzędzie wydającym zgodę.

 

W związku z Budową Instalacji Odwodorniania Propanu (PDH), Instalacji do Produkcji Polipropylenu (PP), Terminala Przeładunkowo-magazynowego wraz z Obiektami i Infrastrukturą Pomocniczą („Przedsięwzięcie”).

Ofertę należy złożyć zgodnie z warunkami wskazanymi w Zaproszeniu, załączonym do niniejszego zapytania na adres e-mail: wszyscy_ghcpdh@grupaazoty.com, do dnia 05.09.2017 r., do godz. 12.00

 

Osobą odpowiedzialną za część merytoryczną zapytania ofertowego jest Pan Paweł Przychodzień, e-mail: pawel.przychodzien@grupaazoty.com.

Osobą odpowiedzialną za część komercyjną zapytania ofertowego jest Pan Łukasz Sotek, e-mail: lukasz.sotek@grupaazoty.com.


Dokumenty do pobrania