Przetargi i Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie Koncepcji Transportu Urządzeń Wielkogabarytowych na Plac Budowy dla PDH Polska S.A.

Data otwarcia: 06/12/2017

Data zamknięcia: 20/12/2017


INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 180.000.000 PLN („Spółka”)

 

informuje,

 

że w dniu 6 grudnia 2017 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Wykonanie Koncepcji Transportu Urządzeń Wielkogabarytowych na Plac Budowy dla PDH Polska S.A” w Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

 

http://grupaazoty.com/, oraz

http://pdhpolska.eu/

 

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,398933,7cf14283fa830c1d0e1fe1c28a10aa42.html

 

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

„Wykonanie Koncepcji Transportu Urządzeń Wielkogabarytowych na Plac Budowy dla PDH Polska S.A”

Termin na składanie ofert upływa 20 grudnia 2017 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade.