O Spółce Polyolefins

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. dokonał w dniu 24 września 2015 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji spółki PDH Polska Spółka Akcyjna.

Informację o powzięciu uchwały Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na utworzenie spółki PDH Polska Spółka Akcyjna, przekazano raportem bieżącym nr 23/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

 

8 października 2019  Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany nazwy spółki na Grupa Azoty Polyolefins S.A.


Kapitał zakładowy zarejestrowanej spółki wynosi 467 339 000 PLN