Zarządzanie

Zarząd spółki


W listopadzie 2016 roku Prezesem Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. został dr Andrzej Niewiński. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Kilkanaście lat pracował naukowo na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie się doktoryzował. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Dr Andrzej Niewiński to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych przedsiębiorstwach, w tym także przedsiębiorstwach z branży chemicznej, specjalizujący się m.in. w zarządzaniu finansami i produkcją firmy, strategiach finansowych. Pracował jako CEO w ZM Agryf Sp. z o. o., Okechamp S.A., Drewpol Sp. z o. o., jako CFO w Z.Ch. „Police” S.A., jak również pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Drewpol Sp. z o. o.


Dr Marek Czyż pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. od grudnia 2016 r. Wcześniej zajmował w spółce stanowisko Dyrektora Finansowego. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał stopień doktora. Pracował jako Dyrektor Finansowy w Szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wlkp Sp. z o. o., a wcześniej jako CFO w lokalnej agencji reklamowej. Posiada też doświadczenie w bankowości zdobyte w dziale obsługi klientów korporacyjnych oraz w departamencie skarbcowym jako szef regionalnego zespołu treasury. Pełnił też funkcję Członka Rady Nadzorczej w funduszu private equity. Obecnie jest również wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw.


Władysław Madej,  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A. Wcześniej pełnił funkcję wiceprzewodnicząceg Rady Nadzorczej Spółki. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy. Obejmował stanowiska m.in. dyrektora produkcji i dyrektora kompleksu monomerów Zachem S.A., a w późniejszym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Zachem UCR Sp. z o. o. był również Członkiem Rady Nadzorczej w spółce NCP Sp. z o. o. Władysław Madej nadzorował również budowę, uruchamianie, eksploatacje i modernizację instalacji chemicznych w kraju i za granicą. Posiada 22 patenty z zakresu przetwórstwa propylenu i jego pochodnych.

 

  Na zdjęciu od lewej: Władysław Madej - Wiceprezes Zarządu, Andrzej Niewiński - Prezes Zarządu , Marek Czyż - Wiceprezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza

Krzysztof Homenda

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Wioletta Wiercimiak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Andrzej Milewski

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Wojciech Blew

Członek Rady Nadzorczej

 

Adam Żurek

Członek Rady Nadzorczej