Aktualności

Trzecie wezwanie akcjonariusza

Trzecie wezwanie akcjonariusza

09|11|2020

Zarząd spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798) wzywa Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach oraz Grupę Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie jako akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii A, B, C, D, E i F do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji celem przeprowadzenia ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15.00 w pok. 114a - Biuro Biura Zarządu i Systemów Zarządzania. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie ze wskazanym art. 16 Ustawy, Spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest trzecim z wymaganych pięciu.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej Spółki www.polyolefins.com.pl.