Odpowiedzialność

Grupa Azoty Polyolefins S.A. realizuje swoje działania i dąży do osiągnięcia celów biznesowych uwzględniając potrzeby i oczekiwania otoczenia społecznego, wszystkich interesariuszy, a także bierze odpowiedzialność za środowisko naturalne. Spółka uznaje tym samym za kluczowe dla swojej działalności wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. poprzez przestrzeganie zapisów kodeksu etycznego, wdrażanie obowiązujących standardów oraz implementowanie stosowanych w obszarze biznesu dobrych praktyk.