Zarządzanie zgodnością (compliance)

Każda korporacja, osiągając dojrzałość organizacyjną, ustanawia zasady wspierające ją w procesach zarządzania oraz zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, jak również standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi.
 

 

Wśród wypracowanych uregulowań z zakresu Zarządzania Zgodnością znajdują się:

 

Kodeks postępowania etycznego
Kodeks antykorupcyjny
Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych
Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom Grupy Azoty S.A.

 

Zgłoszenie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, możliwe jest za pośrednictwem:

Pełnomocnika ds. Zarządzania Zgodnością
e-mail: sygnalista.pdh@grupaazoty.com
 

 

lub na adres Spółki:

 

Grupa Azoty Polyolefins S.A.,

Kuźnicka 1, 72-010 Police

(z dopiskiem: do rąk własnych)

 


Grupa Azoty Polyolefins S.A. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.