FAQ

Najczęściej zadawane pytania

PDH to skrót od angielskiego terminu Propane DeHydrogenation oznaczającego odwodornienie propanu. Jest to nazwa metody produkcji propylenu z propanu. Skrót ten potocznie wykorzystywany jest jako nazwa instalacji do produkcji propylenu z propanu (instalacja PDH) jak również do określenia całego projektu „Budowa instalacji do produkcji propylenu wraz z terminalem przeładunkowo-magazynowym i infrastrukturą techniczną” (projekt PDH).

Część procesowa (instalacja chemiczna) i niezbędna infrastruktura powstaną w granicach Zakładów Chemicznych „Police” SA. Dostawy propanu i odbiór propylenu przewidywany jest drogą morską. W tym celu powstanie terminal przeładunkowo-magazynowy zlokalizowany nad Kanałem Polickim na północ od istniejącego Portu Morskiego Police. Wykorzystane zostaną tereny stanowiące własność Grupy Azoty. Oba obiekty (instalację procesową i terminal przeładunkowy) połączą rurociągi prowadzone na estakadzie.

Obecnie przewiduje się, że bezpośrednio w nowej instalacji zatrudnienie znajdzie około 200 osób. Przewiduje się także zwiększenie ilości usług zewnętrznych świadczonych na rzecz zakładów chemicznych.

Tak, dzięki wzrostowi przychodów Grupy Azoty nastąpi wzrost wielkości odprowadzanych podatków do budżetu krajowego jak i do budżetu lokalnego.

Jest to praktycznie technologia bezodpadowa. Frakcje organiczne zawarte w surowcu do produkcji a nieprzetworzone będą wykorzystane do produkcji ciepła technologicznego, wodór będzie wykorzystywany do produkcji w Zakładach Chemicznych Police SA. Odpady poremontowe będą zagospodarowywane przez firmy świadczące usługi remontowe.

Cała instalacja będzie nadzorowana przez redundantne systemy sterowania i systemy bezpieczeństwa. Informacje o parametrach procesu będą dostępne w czasie rzeczywistym dla operatorów instalacji a wszelkie odstępstwa od reżimu technologicznego sygnalizowane. Zapewniają to stosowne procedury bezpieczeństwa.

Procesy budowlane będą miały miejsce głównie na istniejących wygrodzonych terenach przemysłowych, odległych od terenów zamieszkanych. Uciążliwości dla mieszkańców będą związane głównie ze zwiększonym ruchem pojazdów ciężkich na drogach, który stanowić będzie źródło dodatkowego hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Odpady powstające w czasie budowy będą w pełni zagospodarowywane. Uciążliwości będą miały charakter okresowy, związany z czasem trwania prac budowlanych.

Przewiduje się że w szczytowym momencie na budowie będzie zaangażowanych nawet do 1000 osób. Kadra ta będzie odpowiednio zorganizowana i zakwaterowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami dla dużych budów przemysłowych.