Lokalizacja - plan inwestycji

Mapa z lokalizacją

                                                                      

 

                                                                      1. Terminal przeładunkowo-magazynowy

                                                                      2. Instalacja PDH

                                                                      3. Magazyny propylenu i terminal ekspedycyjno-importowy (kolej)

                                                                      4. Instalacja PP

                                                                      5. Infrastruktura logistyczna PP

                                                                      6. Rurociągi przesyłowe