Pozwolenia i certyfikaty

Pozwolenia i certyfikaty

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. posiada licencje na:

 

  • technologię Oleflex® do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) – uzyskana w maju 2015 r. od firmy Universal Oil Product (UOP; USA);

 

  • technologię Unipol do produkcji polipropylenu (PP) – uzyskana w styczniu 2018 r. od firmy Grace (USA);

 

Otrzymano projekty bazowe instalacji PDH oraz PP:
 

  • Engineering Design Specifications od firmy UOP – grudzień 2015 r.
     
  • Process Design Package od firmy Grace – maj 2018 r.
     

Opracowano dokumentację FEED (Front End Engineering Design), czyli wstępny projekt techniczny dla procesowej części instalacji PDH – prace zostały zrealizowane w 2016 r. przez firmę Technip Italy.
 

Opracowano dokumentację FEED dla Instalacji Pomocniczych i Połączeń Międzyobiektowych – prace zostały zrealizowane w 2018 r. przez firmę ILF Consulting Engineers Polska.
 

W maju zostało zakończone postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji EPC (ang. Engineering, Procurement and Construction), który zrealizuje „pod klucz” całość prac związanych z zakresem projektu „Polimery Police” za cenę ryczałtową (tzw. formuła LSTK – ang. Lump-Sum Turn Key). Inwestycja zostanie zrealizowana przez koreańską firmę Hyundai Engineering.

 

Wykaz pozwoleń i decyzji administracyjncyh

Pozwolenia na budowę

Obszar

Data uzyskania

Nr pozwolenia

Morski Termina Gazowy (1)

19.12.2019

185/2019

Morski Termina Gazowy (2)

07.02.2020

22/2019

Morski Termina Gazowy (3)

10.03.2020

203/2020

Morski Termina Gazowy (4)

21.04.2020

45/2020

Morski Termina Gazowy (5)

14.05.2020

56/2020

PDH (1)

17.02.2020

134/2020

PDH (2)

17.02.2020

135/2020

PDH (3)

17.02.2020

136/2020

PP

04.05.2020

342/2020

PPL

27.05.2020

406/2020

Instalacja pomonicza i połączenia międzyobiektowe (1)

10.04.2020

289/2020

Instalacja pomonicza i połączenia międzyobiektowe (2)

24.04.2020

327/2020

Instalacja pomonicza i połączenia międzyobiektowe (3)

30.04.2020

338/2020

 

Decyzje administracyjne

 

 

Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej w sprawie wznoszenia sztucznych wysp
DGM.III.53.144.2016.NZ.8
02.02.2017
Decyzja Środowiskowa dla PDH 
WONS-OŚ.4211.9.2015.AT.26
08.09.2017
Decyzja Środowiskowa dla PDH & PP
WONS-OŚ.420.49.2018.AW.26
31.01.2019
Pozwolenie wodnoprawne na lokalizację obiektów na terenach zalewowych
SZ.ZUZ.4.21.237/11.2019/TS
26.09.2019
Pozwolnie wodnoprawne na lokalizację obiektów wodnych
SZ.RUZ.421.83-8.2019.ZK
05.12.2019
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wykonanie przejścia  estakady nad kanałem 
SZ.RUZ.421.104-5.2019.BG
17.12.2019
Pozwolenie Wodnoprawne zgoda na usługę wodną odprowadzenie ścieków przemysłowych
SZ.RUZ.421.122-6.2019.PM
12.02.2020
Pozwolenie Wodnoprawne zgoda na usługę wodną odporwadzenie wód powierzchniowych, opadowych roztopowych
SZ.RUZ.421.85-10.2019.MD
09.03.2020
Powiadomienie i przesłanie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych inwestycji do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (BHWM) w Gdyni 
 
09.06.2020