Umowy ramowe otwarte

Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dawniej PDH Polska S.A.) informuje, iż zgodnie z §37, ust. 5 i 6 „Zasad udzielania Zamówień przez PDH Polska S.A.” (tekst dostępny pod adresem:  zasady-udzielania-zamowienia) istnieje możliwość przystąpienia do Umów ramowych otwartych wymienionych poniżej:

 

Umowa ramowa na dostawę sprzętu IT, urządzeń peryferyjnych oraz biurowych w liczbie około 400 sztuk