Zasady udzielania Zamówień

Dokumenty i informacje dla Oferentów

"Zasady udzielania Zamówień przez PDH Polska S.A." to dokument, z którym powinien zapoznać się każdy Oferent zainteresowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez PDH Polska S.A.

 

Zasady udzielania Zamówień przez PDH Polska S.A. - okres obowiązywania od 5 marca 2019 roku

Zasady udzielania Zamówień przez PDH Polska S.A. - okres obowiązywania od 28 września 2018 roku do 4 marca 2019 roku

Principles of awarding contracts - valid from March 5, 2019