Zarządzanie

Zarząd spółki


dr Andrzej Niewiński pełni funkcję prezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. od listopada 2016 r. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Kilkanaście lat pracował naukowo na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie uzyskał stopień doktora. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Dr Andrzej Niewiński to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych przedsiębiorstwach, w tym także przedsiębiorstwach z branży chemicznej, specjalizujący się m.in. w zarządzaniu finansami i produkcją, strategiach finansowych. Pracował jako CEO w ZM Agryf Sp. z o. o., Okechamp S.A., Drewpol Sp. z o. o. oraz jako CFO w Z.Ch. „Police” S.A. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Drewpol Sp. z o. o.

 


dr Marek Czyż pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. od grudnia 2016 r. Wcześniej zajmował w spółce stanowisko Dyrektora Finansowego. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał stopień doktora. Pracował jako Dyrektor Finansowy w Szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wlkp Sp. z o. o., a wcześniej jako CFO w lokalnej agencji reklamowej. Posiada też doświadczenie w bankowości zdobyte w dziale obsługi klientów korporacyjnych oraz w departamencie skarbcowym jako szef regionalnego zespołu treasury. Pełnił też funkcję Członka Rady Nadzorczej w funduszu private equity. Obecnie jest również wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw.

 

Wojciech Blew pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A. od maja 2020 roku. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA). Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Technicznego w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Polyolefins S.A. Wcześniej przez wiele lat był związany z Grupą LOTOS S.A, w której m.in. zarządzał obszarem rozwoju, strategii, innowacji i technologii.

 

 

Rada Nadzorcza

Krzysztof Homenda

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Wioletta Wiercimak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Andrzej Milewski

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Adam Żurek

Członek Rady Nadzorczej